/Mesafeli satış sözleşmesi

Madde 1 – Taraflar

Madde 1.1 – Satıcı
Unvanı: Mast Art Group Kozmetik İthalat İhracat ve San. Tic. A.Ş.
Adresi: İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. No:125 İç Kapı No:8 Şişli / İSTANBUL
Telefon: +90 541 534 30 30
E-Posta: info@conceptbeauty.com.tr

Madde 1.2 – Alıcı
Adı – Soyadı: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
TC Kimlik No: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
Fatura Adresi: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
Alınan Ürünler: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
Toplam Satış Bedeli: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
Ödeme Şekli: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
Teslim Edilecek Kişi: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
Telefon Numarası: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
Teslimat Adresi: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
Fatura Edilecek Kişi/Kurum: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
Fatura Adresi: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
Vergi Dairesi: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
Vergi Sicil Numarası: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.
TC Kimlik Numarası: Sipariş Formunda Bulunmaktadır.

Madde 2 – Konu

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait www.conceptbeauty.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. “www.conceptbeauty.com.tr” sitesinde sipariş onay sayfasında yer alan mesafeli satış sözleşmesi ve fatura, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3 – Sözleşme Konusu Ürün

Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir. (Ayrıca sipariş onay formunda da belirtilmiştir.)
Ödeme Şekli: Alıcı’nın sipariş esnasında seçtiği “Ödeme Şekli”dir.
Teslimat Adresi: Alıcı’nın sipariş esnasında belirttiği “Teslim Adresi”dir.
Teslim Edilecek Kişi: Alıcı’nın sipariş esnasında belirttiği “Teslim Edilecek Kişi”dir.
Fatura Adresi: Alıcı’nın sipariş esnasında belirttiği “Fatura Adresi”dir.
Kargo Ücreti: “www.conceptbeauty.com.tr” internet sayfasında paket için belirlenmiş Kargo Ücretidir.

Madde 4 – Ödeme

Albaraka Türk (Taksim Şubesi), Şube Kodu: 222 Hesap No: 8802785-1,
IBAN: TR94 0020 3000 0880 2785 0000 01 bilgilerini kullanarak Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yoluyla ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Sitemiz üzerinden tüm kredi kartları ile ödeme yapabilirsiniz.

Madde 5 – Genel Hükümler

Madde 5.1 – Alıcı, Satıcı’ya ait “www.conceptbeauty.com.tr” alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Madde 5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
Madde 5.3 – Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
Madde 5.4 – Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
Madde 5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Madde 5.6 – Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Satıcı’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.
Madde 5.7 – Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
Madde 5.8 – Ürün görsellerinde görünen ambalaj tipi ve ürün, ürünün özelliğine göre değişiklik gösterebilir. Ürünlerin paketlenmesi görsellerden farklı olabilir.
Madde 5.9 – Sevkiyat ve satış için uygun depolama koşullarında bekletilir. Bu ürün grubundaki ürünler depolama alanından gönderilmektedir.
Madde 5.10 – Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir.
Madde 5.11 – İşbu sözleşme, Alıcı’nın ürünü satın almasıyla birlikte geçerlilik kazanır.
Madde 5.12 – 18 yaşından küçük kişiler Satıcı’dan alışveriş yapamaz.

Madde 6 – Cayma Hakkı

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve paketin açılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün Satıcı’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanır.

Madde 7 – Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu ürünlerde ezilme, bozulma gibi istenmeyen bir durum görüldüğü zaman, ürün ambalajı tamamen açılmadan ve kargonun geldiği gün ürün resminin çekilerek www.conceptbeauty.com.tr’ye iletilmesi ve sorunun yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Madde 8 – Satıcı’nın Beyan ve Taahhütleri

Madde 8.1 – “Satıcı”, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
Madde 8.2 – Haklı bir sebebe dayanmak suretiyle “Satıcı”, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan, “Alıcı”ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir.
Madde 8.3 – “Satıcı”, mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, durumu, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan “Alıcı”ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir.

Madde 9 – Sözleşmeye Konu Mal/Hizmetin Özellikleri

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, “www.conceptbeauty.com.tr” sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Madde 10 – Yeni Siparişin İptali

www.conceptbeauty.com.tr”’den yeni verdiğiniz siparişinizi iptal etmek istediğinizde “Siparişlerim” bölümünden siparişlerinize bakınız. Sipariş listesi ekranda listelenecektir. Bu ekranda “Onaylandı” gözüken siparişlerinizde bizimle iletişime geçerek verdiğiniz siparişi iptal edebilirsiniz. İptal ettiğiniz siparişleriniz muhasebe tarafından onaylandıktan sonra para iadesi yapılmaktadır. Yeni verdiğiniz siparişlerin iptal işlemini yapabilmemiz için siparişinizin kargoya çıkmamış olması gerekmektedir. Siparişlerim bölümünde “Siparişiniz Kargoya Verilmiştir.” ibaresi bulunan ürünlerin sipariş iptalleri yapılamamaktadır.

Madde 11 – Temerrüd Hali ve Hukuki Sonuçları

Madde 11.1 – “Alıcı”, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini “Alıcı”dan talep edebilir. “Alıcı”, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifasından dolayı “Satıcı”nın uğramış olduğu zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
Madde 11.2 – “Alıcı”nın diğer ödeme şekillerinden birini tercih etmesi halinde, borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde, genel hükümler çerçevesinde, “Satıcı”ya karşı sorumlu olacaktır.

Madde 12 – Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.